Y Diweddaraf

Y rhagolygon tywydd ac amodau dan draed diweddaraf ar gyfer Yr Wyddfa.

Cliciwch ar bocs i weld mwy o fanylion
Snowflake Icon

Amodau Dan Draed

Adroddwyd Dydd Gwener, Rhagfyr 01, 2023

Amser: Ar y copa tua 1100
Eira uwchben: 750m
Llwybr a gymerwyd: Llwybr Llanberis, Llwybr PyG
Adroddiad nesaf: Dydd Mawrth 5-12-2023

Eira a rhew

Amodau
Haen denau o eira yn cychwyn ar tua 750m, gyda rhew sylweddol ar draws y llwybr mewn nifer o fannau.

Mae yn debygol o barhau yn rhewllyd iawn, gyda posibilrwydd o fwy o eira (gweler Gwybodaeth Ychwanegol isod).

Ar ddydd yr adroddiad y prif anhawster oedd ardaloedd o rew ar draws y llwybrau. Roedd yr ardaloedd hyn yn bresennol ar bob uchder ar y mynydd, gyda hyn yn achosi fwyaf o drafferthion ar lwybr y PyG/Mwynwyr mewn nifer o fannau rhwng tua 750m a 1000m, llwybr Llanberis ogwmpas yr hen stablau tua 980m, yn ogystal â nifer o fannau ogwmpas Allt Moses ar lwybr Llanberis, rhwng Pen y Pass a Bwlch y Moch ar lwybr y PyG a nifer o fannau eraill.

Roedd hefyd eira cywasgedig llithrig ar y llwybr o dan Bwlch Glas a rhwng Bwlch Glas a'r copa ar lwybrau Llanberis, Cwellyn, Mwynwyr a PyG.

Diwrnod oer a heulog, gyda gwyntoedd ysgafn.

Offer hanfodol
Dillad cerdded addas tymhorol, yn cynnwys goleuadau.

Bydd cario gogls eira (fel gogls sgïo) yn rhoi modd i warchod y llygaid rhag gwyntoedd oer ac eira yn lluwchio, gan ei gwneud yn rhwyddach i weld er mwyn teithio yn fwy diogel ar y mynydd.

Bydd cario caib rew a rhyw fath o bigau i'r traed yn rhoi dewisiadau i gadw'n ddiogel ar y mynydd lle mae yr eira a rhew yn gorwedd.

Gwybodaeth Ychwanegol
Ar ddydd Gwener yr adroddiad mae'r rhagolygon yn awgrymu y bydd y tymheredd ar y copa yn parhau o dan y rhewbwynt trwy gydol y cyfnod hyd nes yr adroddiad nesaf ddydd Mawrth, gyda tymheredd cyn ised â -6˚C (gan deimlo cyn ised â -13˚C yn y gwynt) yn cael ei ragweld ar y copa ar hyn o bryd. Mae'n debygol o fod yn oer iawn a rhewllyd ar bob uchder ar draws y mynydd, a hefyd yn bosibl y bydd mwy o eira yn datblygu. Gyda cawodydd o eira a gwynt yn cael eu rhagweld, a gydag eira yn gorwedd ar y mynydd mae cyfnodau o welededd gwael iawn yn bosib, gan ei gwneud yn anodd neu'n amhosibl gweld y llwybrau wrth i eira ddisgyn a chael ei symud gan y gwynt. Ar ddydd yr adroddiad mae'r cyfnodau yma o welededd gwael iawn yn edrych fwyaf tebygol dydd Sadwrn a phrynhawn dydd Llun.

Copa'r Wyddfa
Copa'r Wyddfa
Rhew islaw Bwlch Glas ar llwybr y Mwynwyr / PyG
Rhew islaw Bwlch Glas ar llwybr y Mwynwyr / PyG
Rhew ar Allt Moses llwybr Llanberis
Rhew ar Allt Moses llwybr Llanberis
Rhew islaw Bwlch y Moch llwybr y PyG
Rhew islaw Bwlch y Moch llwybr y PyG
Rhew wrth yr hen stablau, llwybr Llanberis
Rhew wrth yr hen stablau, llwybr Llanberis
Eira cywasgedig llithrig o dan y copa
Eira cywasgedig llithrig o dan y copa

Rhagolwg

2  Peryglon
Yfory, Sul
Effaith oeri difrifol
Gwelededd Gwael

Diweddariad Warden

Postio Dydd Mawrth, Tachwedd 07, 2023

Logo ENPA Dim Diweddariadau gan warden y Parc ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl yn fuan. Logo ENPA Logo ENPA

Tymheredd

-3 °C
Amgylchynol

Cyson

Machlud

16:03
Heddiw, Sad
Gwawrio: 08:09 yna 7 awr o olau dydd

Caffi'r copa

Ar gau
Dros y gaeaf

Gwegamera

02/12, 22:24

Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hynan cyn i chi gychwyn:

  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?
  • Oes gen i’r offer cywir?
  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

Ymweld ag AdventureSmart Cymru i ddod o hyd i'r atebion y mae angen i chi fod yr offer cywir a gwybod sut i fod yn ddiogel!

YrWyddfaFyw ar eich gwefan??

Gallwch osod rhagolygon Yr Wyddfa Fyw yn hawdd ar unrhyw wefan.
Sut i osod Yr Wyddfa Fyw ar eich gwefan